Логопедични материали – карти “Автоматизация на звукове”: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л, Л’, K, Г

Graphic2Logopedichen Center_Curves_04

Комплекти логопедични карти 

 “Автоматизация на звукове”

 

1. Автоматизация на звук “С” – 61 карти

  S - completeцена: 37.50 лв.

2. Автоматизация на звук “З” – 61 карти

Z - completeцена: 37.50 лв.

3. Автоматизация на звук “Ц” – 61 карти

Tz - completeцена: 37.50 лв.

4. Автоматизация на звук “Ш” – 61 карти

 

Sh - completeцена: 37.50 лв.

5. Автоматизация на звук “Ж” – 61 карти

 

J - completeцена: 37.50 лв.

6. Автоматизация на звук “Ч” – 61 карти

 

CH - completeцена: 37.50 лв.

7. Автоматизация на звук “Р” – 65 карти

 

R - completeцена: 40.00 лв.

8. Автоматизация на звук “Л” – 61 карти

 

L - completeцена: 37.50 лв.

9. Автоматизация на звук меко “Л’ ” – 61 карти

L' - completeцена: 37.50 лв.

НОВО

10. Автоматизация на звук “К” – 61 карти

K - complete

                                                                              цена: 37.50 лв.

НОВО

11. Автоматизация на звук “Г” – 61 карти

цена: 37.50 лв.

За заявки пишете на имейлите по-долу: 

e-mail: logoped@techno-link.com

e-mail: logoped.romel@gmail.com

КЛИКНЕТЕ ТУК ЗА ДА ВИДИТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК С ЦЕНИ

    

 

Comments are closed.