Международна Логопедична конференция в Албена 2021

В памет на д-р Росица Йосифова

(1966 – 2018)

Логопедичен Център “Ромел” организира  VIII-та 

Логопедична конференция с международно участие на тема

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

(с подкрепата на бакалавърската и магистърската програма «Логопедия» в Нов Български Университет, Латвийски университет (Рига), Дружество на психолозите в България)

04 юни – 06 юни 2021 г.,

България, курортен комплекс Албена, хотел Калиакра

РЕЗЮМЕТА  и  ДОКЛАДИ

Изпращат се две резюмета (на български и на английски език) с размер до една страница (300-400 думи). В сборника ще бъде публикувано само резюмето на английски език. Резюмето на емпиричните разработки включва: изложение на проблема; цел на изследването; метод; резултати, заключение и препоръки. В резюмето на английски език трябва да се спази следната структура: Problem Statement, Purpose of Study, Methods, Findings and Results, and Conclusions and Recommendations. Тези елементи могат да се променят и адаптират в материали с дискусионен или теоретичен характер: история на проблема; цел на проучването, източници на доказателства, основен аргумент и заключение. На английски език трябва да се спази следната структура: Background, Purpose of Study, Sources of Evidence, Main Argument and Conclusions). Някои от изброените по-горе елементи имат незадължителен характер в резюмето.

Поради големия брой на очакваните доклади за конференцията, журито позволява участието на един автор с максимум два материала, напр. 1 доклад за конференцията и 1 доклад за Кръглата маса. Ако два екипни доклада са приети за участие, следва те да бъдат представени от различни членове на екипа.

КРАЕН срок за изпращане на резюметата (15ти април 2021) и на пълния текст (14ти май 2021) на e-mail: logoped.romel@gmail.com

 за ПОДРОБНОСТИ моля КЛИКНЕТЕ върху ЛИНКОВЕТЕ по-долу:

• НАСТАНЯВАНЕ⇐кликни тук

изтеглете БЛАНКА ЗА ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ от ТУК

попълнете я и я изпратете на имейл: kcenter@albena.bg

(ВАЖНО – от тази година освобождаването на стаите е в 11.00 ч. на последния ден от резервацията!)

По последна информация ще бъдем настанени в х-л Калиакра пак на брега на морето

• РЕГИСТРАЦИЯ на УЧАСТНИЦИТЕ⇐кликнете върху този ред за да откриете таксата и др. подробности

Изтеглете формуляра за регистрация за участие в конференцията от ТУК

• ПОКАНА за УЧАСТИЕ с ДОКЛАДИ

• ТЕМИ, които ще са застъпени на конференцията

• КРЪГЛА МАСА

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО ЖУРИ

• КРАЙНИ СРОКОВЕ и ВАЖНИ ДАТИ

ИЗПРАЩАНЕ на ДОКЛАДИ

• изтеглете ПРОГРАМАТА на КОНФЕРЕНЦИЯТА от ТУК

 • ПРОГНОЗА за ВРЕМЕТО в АЛБЕНА

 • ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ до ЛЕТИЩЕ ВАРНА

– https://albena.bg/bg/novini-i-statii/pochivka-na-more-2020

– Изискване за декларация

 

    

Comments are closed.