Обучителни курсове с кредити, организирани от Логопедичен Център “Ромел”

Списък на одобрените от МОН програми за обучение провеждани от Логопедичен Център “Ромел”

(сертификат по ISO 9001-2015 рег.№ 44 100 16 32 0221)

1.  Програма: Математическите затруднения в контекста на Специфичните нарушения на способността за учене (СНСУ)одобрена със заповед № РД09-1099 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор Антоанета Калонкина

2.  Програма: Обучение на екзаминатори на деца от ПУВ с теста „Диагностика и превенция на езика 3-4 (Д.П.Е. 3-4)” одобрена със заповед № РД09-1094 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектори д-р Росица Йосифова или Антоанета Калонкина

3.  Програма: Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч – одобрена със заповед № РД09-1106 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор д-р Росица Йосифова

4.  Програма: Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системиодобрена със заповед № РД09-1115 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор д-р Росица Йосифова

5.  Програма: Превенция на невербални обучителни трудности (НвОТ): дефицити в изграждането на понятия за пространство и времеодобрена със заповед № РД09-1108 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор д-р Росица Йосифова

6.  Програма: Преодоляване на поведенчески трудности при деца на възраст от 4 до 7 години чрез програма „ДЕТСКИ УМЕНИЯ“одобрена със заповед № РД09-1103 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор Даниела Малакова

7.  Програма: Терапия на нарушенията на графизма и правописаодобрена със заповед № РД09-1111 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор д-р Росица Йосифова

8.  Програма: Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушенияодобрена със заповед № РД09-1096 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, лектор Анна Манолева

 

Всички програми са двудневни, 16 учебни часа.

За всяко от горните обучения  се присъжда по 1 кредит по програмите за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

За допълнителна информация и записвания пишете на имейлите по-долу:

logoped.romel@gmail.com

logoped@techno-link.com

уебсайт: www.logoped-romel.com

телефони:

0896497471

0897744353

лице за контакт:

Емил Йосифов


Формуляр с необходимите данни за издаване на удостоверение с кредити можете да изтеглите като кликнете върху този надпис

    

 

Comments are closed.